úvodní strana

O mně

Narodil jsem se v malém městečku v polabské nížině. Dnes je to nevýznamné místo, které však bylo jedním z nejstarších českých měst a kde byl pravděpodobně vysvěcen na kněze i hajitel pravdy Mistr Jan Hus.     
V rodném městě jsem absolvoval základní devítileté vzdělání  a šest let výtvarného oboru v lidové škole umění. V tomto městě jsem vyrůstal převážně v dnes již neexistujícím bývalém židovském ghettu u své babičky Albíny.
    
Následně jsem absolvoval čtyřleté studium na střední průmyslové škole stavební a šestileté studium na ČVUT v Praze- fakultě architektury.
    
Tyto skutečnosti spolu s událostmi roku 1989 uvádím jako základní atributy, které ovlivnily mé myšlení a následně i mou výtvarnou tvorbu.
      

Jako architekt se věnuji navrhování staveb převážně bytového a občanského charakteru s převahou v oblasti rekonstrukcí a dále interiérové tvorbě taktéž bytového a občanského charakteru. V poslední době se zabývám také návrhem urbanistických studií budoucích zástaveb.
    
Při své práci jsem si pořizoval fotodokumentaci stávajících stavů staveb, prostředí budoucích novostaveb a průběhů realizovaných staveb. Tak jsem se dostal defakto k amatérské profesi fotografa a následně po letech opět  k malování, modelování a grafice.
      

Jako amatérský fotograf pracuji převážně s digitálním fotoaparátem OLYMPUS E-3 se základním objektivem ZUIKO DIGITAL 12-60 mm a teleobjektivem ZUIKO DIGITAL 50-200 mm. Pro makrofotografii a zajímavé portréty používám objektiv SIGMA DG MACRO 105 mm.
     
Ve své fotografické tvorbě se orientuji především na detaily a makrofotografii přírody a detaily architektury v zajímavých světlech a odrazech. Fotografuji také krajinu a architekturu v nezvyklém osvětlení a to především jako podklad pro mou výtvarnou tvorbu.
      

Z výtvarné tvorby se věnuji zejména technikám akvarelu a suchého pastelu. Maluji převážně akvarelovými barvami SCHMINCKE a WHITE NIGHTS. Suché pastely používám výhradně REMBRANDT. Z grafických technik je to prozatím jen linoryt.
    
Tématem mých maleb je především krajina, která oslovuje mou duši a portrét lidí, kteří oslovují mé srdce. V grafické části tvorby - linorytu se pak snažím vyjádřit své vzpomínky na dobu a události svého mládí obohacené načerpanou zkušeností, svůj názor na proměnu společnosti po roce 1989 jako memento stavu této společnosti a biblické motivy. K těmto jednotlivým grafickým listům pro srozumitelnost a pochopení přikládám i slovní doprovod. 

KONTAKT:


Tel: +420 602 406 953

E-mail: fp.kunert@email.cz

Architekt, fotograf, malíř a grafik (příležitostný sochař)

Svými stránkami chci vstoupit do  veřejného prostoru a podělit se o možný rezonující pohled na svět a aktuální dění kolem nás (cyklus linorytů) s ostatní menšinou kolem sebe. Kromě práce architekta v oblasti výtvarné tvorby nabízím mimo jiné i vytvoření portrétů „naživo“  či dle fotografií, které si sám pořídím., dále tvorbu kalendářů apod. Jako architekt se zabývám občanskou a bytovou výstavbou zaměřenou na novou výstavbu tak i na rekonstrukce stávajících objektů. Zabývám se také návrhy zástaveb, urbanistickými studiemi a návrhem interiérů.